Workshops by Moc

Wedding Filmmaking Workshops là khóa học dành cho những bạn muốn học về kiến thức & quy trình làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp tạo ra sản phẩm video Wedding chất lượng .

Phù hợp cho đối tượng mới nhập môn chưa có kinh nghiệm cần một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh hoặc đã có kinh nghiệm cần nâng cao

Trực tiếp hướng dẫn bởi Mốc Nguyễn

mocnguyen_aboutme

Q&A

HỎI ĐÁP

NGO THANH VAN

FEATURE

VIDEO WORKS

HUY TRAN

DESTINATION WEDDING IN DA NANG

DIEU NHI

FEATURE

VIDEO WORKS

ANH TU

DESTINATION WEDDING IN PHAN THIET