Diệu Nhi & Anh Tú | Destination Wedding Phan Thiet

FEATURE

VIDEO WORKS

DIEU NHI

ANH TU

DESTINATION WEDDING IN PHAN THIET

Đôi lời nói ở trong trái tim anh.

Đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh.

Anh yêu em bằng tất cả chân thành”

- ANH TÚ -

CON TÍNH LÀ CON KO CÓ KHÓC ĐÂU

- ANH TÚ -